Οι λύσεις του Virtualization έρχονται, είτε να συμπληρώσουν, είτε να αντικαταστήσουν τα φυσικά συστήματα μιας εταιρείας. Μπορείτε να μεταφέρετε servers, clients και storage. Η συγκεκριμένη λύση σας δίνει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς δεν θα απαιτείται επιλέον κόστος συντήρησης για φυσικά μηχανήματα.
  • Ευκολότερη διαχείρηση πόρων του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
  • Backup των server και ευκολότερη ανάκτησή τους.