Η συνεχής αύξηση των δεδομένων απαιτεί λύσεις που θα τα αποθηκεύουν, θα τα προστατεύουν, και θα τα διαχειρίζονται. Η NC-SYSTEMS, προσφέρει λύσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υποδομής. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία υποδομών Disaster Recovery, που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε μηχανήματα on-premise, είτε και απευθείας στο cloud.