Με την υπηρεσία Service Desk Support (Συμβόλαιο συντήρησης), η εταιρεία μας, σας προσφέρει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη καθώς και on site επίσκεψη, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίλυση του προβλήματος.
Επίσης μέσω του συμβολαίου συντήρησης σας παρέχουμε την δυνατότητα, να αναλάβουμε εμείς την επισκευή του εξοπλισμού σας στον χώρο σας ή αν κριθεί απαραίτητο να μεταφερθεί στα γραφεία μας.