Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την συντήρηση του δικτυακού σας και τηλεπικοινωνιακού σας εξοπλισμου

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση switch, routers
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και ip τηλεφώνων
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Τακτοποίηση δικτυακής καλωδίωσης στο Computer room