Με την συγκεκριμένη υπηρεσία, δίνουμε την δυνατότητα σε εσάς να απαλλαγείτε από το “βάρος” της συντήρησης του μηχανογραφικού σας εξοπλισμού. Η εταιρεία μας θα είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση βλαβών, την αντικατάσταση, όπου αυτή κριθεί απαραίτητη, καθώς και για την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Αποκατάσταση βλαβών στον μηχανογραφικό εξοπλισμό.
  • Αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
  • Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού σε επίπεδο hardware αλλά και λειτουργικού (windows, software updates).

Σε περίπτωση που έχετε συμβάσεις με εταιρείες τρίτου λογισμικού (ERP, WMS κ.α), αναλαμβάνουμε εμείς την επικοινωνία μαζί τους σε περίπτωση που χρειαστεί, να γίνει οποιαδήποτε εργασία και χρειάζεται την παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος. Με αυτόν τρόπο εξασφαλίζετε χρόνο για να επικεντρωθείτε σε άλλα θέματα της επιχείρησής σας.