Με την υπηρεσία IT infrastructure, η εταιρεία μας σας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτη όλης της διαδικασίας για την εγκατάσταση μιας νέας λύσης.
  • Μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης υποδομής.
  • Διαμόρφωση της υφιστάμενης υποδομής, σε επίπεδο δομής όσο και σε επίπεδο υποστηρικτικού υλικού.

Η NC-SYSTEMS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαμόρφωση, την εγκατάσταση ή την μετακίνηση του μηχανογραφικού σας εξοπλισμού.