Στην NC-Systems έχουμε την δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από όλες τις συσκευές αποθήκευσης. Με τα πλέον προηγμένα εργαλεία μας, δίνουμε την δυνατότητα να επαναφέρουμε τα δεδομένα σας από δίσκους οι οποίοι έχουν καταστραφεί ή δεδομένα τα οποία έχουν διαγραφεί.

  1. Δίσκοι υπολογιστών / laptop
  2. Εξωτερικοί δίσκοι ( USB )
  3. Δίσκοι καταγραφικών
  4. Κάρτες SD